BON Almelo, BCN Almere en Zwolle

Klacht over uw bewindvoerder, curator of mentor?

Als een cliënt een klacht heeft over het werk van zijn of haar bewindvoerder, curator of mentor, dan vragen we dit in eerste instantie te melden bij de eigen contactpersoon. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen met elkaar in gesprek blijven om samen tot een oplossing te komen. 

Stimuleren van betrokkenen

Is de cliënt of hulpverlener/doorverwijzer niet tevreden over de afhandeling van de klacht? Dan kunt u dit schriftelijk melden bij de kwaliteitsmanager van de betreffende vestiging en treedt de procedure van het klachtenreglement in werking. Daarnaast is er het protocol van de branchevereniging Horus.