BON Almelo, BCN Almere en Zwolle

[ geplaatst op okt 11, 2019 ]

NieuwsbriefWe vinden het belangrijk dat onze cliënten en betrokken hulpverlening goed worden geïnformeerd en weten hoe de financiële situatie is. 

Daarom sturen we twee maal per jaar een nieuwsbrief voorzien van het budgetplan. De nieuwsbrief treft u hier.


[ geplaatst op sep 13, 2019 ]

Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten


Eind september betaald het UWV een extra tegemoetkoming uit voor mensen die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn en hiervoor een uitkering ontvangen van het UWV.

Bij BON zijn er ook cliënten die recht hebben op € 179,81 netto die voortkomt uit deze regeling. De bewindvoerder hoeft hiervoor geen aanvraag te doen omdat het UWV het recht hierop voortijdig beoordeeld.

Als bewindvoerder monitoren wij echter wel of de gelden worden bijgeschreven op de beheerrekening van onze cliënten. In overleg met bewindvoerder kan worden besloten het geld te gebruiken voor een noodzakelijke uitgave of te r...


[ geplaatst op jun 21, 2019 ]

Deelname Schuldenlab Almelo


Een samenwerkingsverband met partners uit de private en publieke sector die zich in zetten om kwetsbare groepen schuldenzorgvrij te maken. Wat fijn dat wij ook mogen aansluiten hierbij.


[ geplaatst op jun 21, 2019 ]

Rekening en verantwoording


 

Jaarlijks moet iedere bewindvoerder verantwoording af leggen aan diens cliënt én de Rechtbank. De zogenaamde “rekening & verantwoording”.

Dit is een financieel jaaroverzicht voor wat betreft de totale inkomsten en uitgaven van een afgesloten boekjaar, en wordt dus altijd achteraf ingediend.

De rekening & verantwoording heeft tot doel om de cliënt en de Rechtbank te informeren over de vermogenspositie van de cliënt. Daarnaast dient het als controlemiddel voor de cliënt en de Rechtbank om onder andere te bekijken of het beheer van de financiën naar behoren wordt uitgevoerd en de noodza...