BON Almelo, BCN Almere en Zwolle

Mentorschap bewindvoering

Mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen als gevolg van lichamelijke of geestelijke toestand (grondslag) kunnen een mentor toegewezen krijgen. Dit mentorschap kan tijdelijk of voor langere tijd zijn. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Bijvoorbeeld als je moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of bij een medische behandeling. Bij mentorschap horen ook feitelijke zaken, zoals het inzien van een dossier.

Mentorschap en eigen inbreng

De mentor is verplicht om jou zo veel mogelijk zelf te laten beslissen. De mentor zorgt dat je de juiste hulpverlening/begeleiding krijgt en staat zo nodig bij met raad en daad. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de omgang met bepaalde mensen. De maatregel is vooral bedoeld om iemand te beschermen en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen. Bij mentorschap kan je zelf de financiën blijven beheren, of dit door een professional laten doen. Bewind door een familielid kan eventueel ook. De betrokkene is, anders dan bij curatele, handelingsbekwaam.


De mentor is verplicht om de betrokkene zo veel mogelijk zelf te laten beslissen

Aanvragen mentorschap

Je kunt mentorschap aanvragen door een verzoek in te dienen via de kantonrechter. Wij helpen je bij het invullen van de juiste formulieren. De aanvraag voor mentorschap kan ook door een partner, familieleden (tot in de vierde graad), een bewindvoerder of gezaghebbende (ouders of voogd) worden gedaan.

Ook de curator kan - als deze van mening is dat een onder curatelestelling omgezet moet worden in mentorschap - de aanvraag doen. Verder kan een instelling - waar iemand verblijft of door wordt begeleid -mentorschap aanvragen. Als iemand een mentor zoekt voor een cliënt verzoeken wij hen om de situatie telefonisch met ons door te nemen om te kijken of wij de juiste hulp kunnen bieden.

Wie is de mentor?

In de aanvraag kunt je een voorstel voor een mentor doen. Een medewerker van BON/BCN kan als professioneel mentor worden ingeschakeld.

Vragen over mentorschap? Of een aanvraag voor een mentor doen? Ook dan kunt je terecht bij BON Almelo, BCN Zwolle of Almere.