BON Almelo, BCN Almere en Zwolle


De periode waarin de (verplichte) aangifte inkomstenbelasting moet worden gedaan is weer begonnen! Tussen 1 maart en 1 mei van ieder jaar moeten vele Nederlanders deze aangifte indienen bij de Belastingdienst, zo ook onze cliënten. Wat is de relatie tussen belastingaangifte en beschermingsbewind?

In de maanden maart en april staan bij ons de belastingaangiftes centraal. Wij dienen voor iedere cliënt de aangifte inkomstenbelasting (box 1 en 3) in, ongeacht of zij aangifteplichtig zijn of niet. Het is immers onze taak om de financiën te behartigen en daar hoort, naast het aanvragen/controleren van te ontvangen Toeslagen, ook de aangifte bij. Enkel in uitzonderlijke gevallen besteden wij de belastingaangifte uit, maar dit altijd in samenspraak met de cliënt.

De persoonlijke/fiscale situatie van de cliënt, samen met het genoten inkomen is de uitgangspositie voor de aangifte. We letten ook goed op bijvoorbeeld van toepassing zijnde heffingskortingen en zorgkosten die aftrekbaar zijn, zodat onze cliënten ontvangen waar zij recht op hebben.

Wij hebben toegang tot de vooraf ingevulde gegevens, zonder dat wij daarvoor de strikt persoonlijke DigiD inloggegevens nodig hebben. Ondanks dat is het belangrijk dat wij in het bezit zijn van jaaropgaven, bewijsstukken van zorgkosten/scholingsuitgaven/gemaakte reiskosten die aftrekbaar zijn en andere relevante stukken, voor zover deze nog niet in ons bezit zijn. Merkt u als hulpverlener of betrokkene op dat de cliënt hierover post thuis of per email ontvangt? Stuurt u het ons alstublieft door.

Gepost op 13 apr., 2021

Nieuws overzicht >