BON Almelo, BCN Almere en Zwolle


 

Jaarlijks moet iedere bewindvoerder verantwoording af leggen aan diens cliënt én de Rechtbank. De zogenaamde “rekening & verantwoording”.

Dit is een financieel jaaroverzicht voor wat betreft de totale inkomsten en uitgaven van een afgesloten boekjaar, en wordt dus altijd achteraf ingediend.

De rekening & verantwoording heeft tot doel om de cliënt en de Rechtbank te informeren over de vermogenspositie van de cliënt. Daarnaast dient het als controlemiddel voor de cliënt en de Rechtbank om onder andere te bekijken of het beheer van de financiën naar behoren wordt uitgevoerd en de noodzaak van de maatregel te beoordelen.

De collega’s van BON zijn momenteel drukdoende met het opstellen van deze verantwoordingen en deze zullen op korte termijn aan cliënten of begeleiding worden toegezonden; voor zover deze al niet zijn verzonden.

Het is de bedoeling dat de rekening & verantwoording wordt doorgenomen door de cliënt zodat deze op de hoogte is van diens vermogenspositie. Vragen kunnen te allen tijde worden gesteld. Het verzoek is om vervolgens een ondertekend exemplaar aan de bewindvoerder te retourneren zodat de informatie vervolgens bij de Rechtbank kan worden ingediend.

Gepost op 21 jun., 2019

Nieuws overzicht >